Ser

SER to skrót od SomatoEmotional Release tłumaczone na Uwolnienie SomatoEmocjonalne. Wypracowany przez Dr. Johna E. Upledger’a SER jest procesem terapeutycznym, który pomaga uzewnętrznić i wyrazić emocje zapisane w pamięci tkankowej i nie pozwalające jej dojść do zdrowia. Takie uwolnienia ułatwiają pacjentowi dotarcie do nieświadomych przyczyn bólu czy historii choroby, a dokończone procesy na miejsce nieprzyjemnych emocji i napięć tkankowych przynoszą radość, spokój, samorealizację i uwolnienie tkanki. To właśnie element rozwiązania problemu wyróżnia tę terapię od wielu innych w nurcie psychosomatycznym.

Elementy terapii SER

  • droga Wyrazu
  • pamięć tkankowa
  • praca z traumą
  • odwijanie tkanek
  • dialogowanie oraz obrazowanie w kontekście Procesu SER
  • mozliwość pracy na wiele rąk

Proces terapeutyczny SER został rozwinięty w kontekście Psychosyntezy, Gestaltu oraz psychologii Jungowskiej. W terapii ma miejsce praktyczne zastosowanie tych elementów.

Czasem proces jest dynamiczny a czasem statyczny i głęboki. Nie da się go wywołać. Terapeuta poprzez obserwację rytmu czaszkowo-krzyżowego rozpoznaje tzw współczynnik istotności, który mówi o tym że pacjent rozpoczyna głębszy proces. Terapeuta wiec wychwytuje to co istotne z podświadomości pacjenta, zamiast proponować mu rozwiązanie problemu, pomaga je odnaleźć pacjentowi – to jego proces. 

Przeważające fale mózgowe podczas takich procesów to fale gamma i theta, a więc takie jak w terapii regresywnej, medytacji czy fazie REM snu. To w tej przestrzeni znajdziesz ciszę i zatrzymanie gdzie są zawarte odpowiedzi, kontakt z podświadomością i zasoby do samoleczenia. Są to wspaniałe terapie, odbarczające pacjentów z przebytych traum lub trudnych wspomnień.